PRETRAGA GUMA

Ispunite podatke o gumama koje tražite i kliknite na ''Traži''. Ako želite naručiti više proizvoda, upišite željenu količinu proizvoda u polje pokraj opcije ''U košaricu''. Ako upišete više od jednog podatka prilikom pretraživanja, pretragu možete ubrzati. Sadržaj košarice možete mijenjati ili ukloniti klikom na opciju ''Sadržaj košarice'' na gornjem desnom izborniku. PAŽNJA! GUME IZ PRETRAGE NISU UVIJEK DOSTUPNE.
IZJAVA O PRIVATNOSTI
Izjava o povjerljivosti osobnih podataka

Ova je Izjava o povjerljivosti osobnih podataka sastavni dio Općih uvjeta internetske stranice www.gumewebshop.hr i odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka društva Gumenet d.o.o.
Izjava je usklađena s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te sa svim relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. 
Korisnik može bilo bilo koje pitanje u svezi s povjerljivosti podataka uputiti na adresu elektronske pošte info@gumewebshop.hr
Svim korisnicima internetske stranice www.gumewebshop.hr nalažemo da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti osobnih podataka. Korištenjem internetske stranice www.gumewebshop.hr korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvaća sve uvjete vezane za povjerljivost osobnih podataka.
Ako se Korisnik ne slaže s uvjetima i odredbama ove Izjave, uputno je da napusti te više ne posjećuje stranicu www.gumewebshop.hr
Ovu Izjavu o povjerljivosti osobnih podataka Gumenet d.o.o. može u bilo kojem trenutku izmijeniti i dopuniti, a takve izmjene i dopune stupaju na snagu odmah po njihovoj objavi.
Svi bi korisnici s vremena na vrijeme trebali pročitati ovu Izjavu o povjerljivosti osobnih podataka jer u slučaju nastavka korištenja usluga internetske stranice www.gumewebshop.hr smatrat će se da su suglasni sa svim izmjenama i dopunama ove Izjave.
Ako se korisnik internetske stranice www.gumewebshop.hr odluči na naručivanje proizvoda s navedene internetske stranice, Gumenet d.o.o. će od korisnika zatražiti neke osobne podatke poput  imena i prezimena, adrese (uključujući poštanski broj), e-mail adrese, telefonskog broja, datuma rođenja, OIB-a i slično. Dostavna služba koja je s Gumenet d.o.o. sklopila pravovaljani ugovor, također može od korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu prilikom isporuke paketa ili osobnog preuzimanja robe od strane korisnika. Svi osobni podaci prikupljeni putem internetske stranice www.gumewebshop.hr brišu se nakon šest mjeseci od njihovog stavljanja na raspolaganje tvrtki Gumenet d.o.o.
Davanje osobnih podataka predstavlja slobodnu volju korisnika. Ako korisnik nije spreman dati takve podatke, neće biti u mogućnosti naručiti željenu robu s internetske stranice www.gumewebshop.hr.
Gumenet d.o.o. neće trećim stranama ustupati osobne podatke korisnika osim u slučajevima navedenim u sljedećem odlomku te kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Gumenet d.o.o. se obvezuje ustupati osobne podatke korisnika isključivo:  1. Dostavnoj službi koja na temelju potpisanog ugovora s Gumenet d.o.o. isporučuje naručenu robu kupcima 2. Ovlaštenom servisu u slučaju da Korisnik podnese prigovor na kvalitetu naručenog proizvoda, pa je takav proizvod potrebno pregledati i/ili servisirati. 3. Izvršitelju provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica
Gumenet d.o.o. pitanju zaštite osobnih podatak pristupa krajnje oprezno i poduzima sve potrebne mjere kako bi se zaštitili osobni podatci korisnika. S druge strane, nikakav internetski prijenos podataka nije u potpunosti siguran, pa Gumenet d.o.o. ne može zajamčiti 100-postotnu zaštitu bilo kojeg podatka prenesenog na ili s internetske stranice www.gumeweshop.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve podatke dobije na uvid.

Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Dostava naručene robe kupcima.
 Naziv: GLS Croatia d.o.o. 
 Adresa: Stupničke Šipkovine 22, 10255 Donji Stupnik, Hrvatska
 Tel: +385 (0)1 2042 672

e-mail: cs@gls-croatia.com 


Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci, podatci za dostavu
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci koji zatraže kućnu dostavu robe
Svrha obrade podataka: dostava robe kupcima
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: od potvrde narudžbe do njezine realizacije.
 
Pravni temelj za obradu podataka:
 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.
 • Zakon o obveznim odnosima,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o elektroničkoj trgovini,
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,
 • Zakon o računovodstvu
Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: Dostava naručene robe kupcima.

 Naziv: Hrvatska pošta d.d. 
 Adresa: Jurišićeva ulica 13, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Tel: +385 (0)72 303 304


Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci, podatci za dostavu
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci koji zatraže kućnu dostavu robe
Svrha obrade podataka: dostava robe kupcima
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: od potvrde narudžbe do njezine realizacije.
 
Pravni temelj za obradu podataka:
 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.
 • Zakon o obveznim odnosima,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o elektroničkoj trgovini,
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,
 • Zakon o računovodstvu

Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 


Dostava naručene robe kupcima.
 Naziv: DPD Croatia d.o.o. 
 Adresa: Kovinska 4a, 10090 Zagreb, Hrvatska
 E-mail: info@dpd.hr
 Tel: +385 (0)1 3430 600
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci, podatci za dostavu
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci koji zatraže kućnu dostavu robe
Svrha obrade podataka: dostava robe kupcima
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: od potvrde narudžbe do njezine realizacije.
 
Pravni temelj za obradu podataka:
 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.
 • Zakon o obveznim odnosima,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o elektroničkoj trgovini,
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,
 • Zakon o računovodstvu


Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Dostava naručene robe kupcima.
 Naziv: Tisak d.d. 
 Adresa: Slavonska avenija 11a, 10000 Zagreb, Hrvatska
 E-mail: tisak@tisak.hr
 Tel: +385 1 2641 111
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci, podatci za dostavu
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci koji zatraže kućnu dostavu robe
Svrha obrade podataka: dostava robe kupcima
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: od potvrde narudžbe do njezine realizacije.
 
Pravni temelj za obradu podataka:
 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.
 • Zakon o obveznim odnosima,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o elektroničkoj trgovini,
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,
 • Zakon o računovodstvu


Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Dostava naručene robe kupcima.
 Naziv: OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o.
 Adresa: Zastavnice 38, 10251 Hrvatski Leskovac, Hrvatska
 E-mail: info@overseas.hr
 Tel: +385 1 6175 410
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci, podatci za dostavu
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci koji zatraže kućnu dostavu robe
Svrha obrade podataka: dostava robe kupcima
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: od potvrde narudžbe do njezine realizacije.
 
Pravni temelj za obradu podataka:
 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.
 • Zakon o obveznim odnosima,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o elektroničkoj trgovini,
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,
 • Zakon o računovodstvu
 
Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Usporedba cijena proizvoda koji se prodaju putem internetske prodaje.
Naziv: nabava.net (Aplos d.o.o.)
 Adresa: Modruška 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
 E-mail: marketing@nabava.net
 Tel: +385 (0)95 4000 800
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci,
 Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci
 
Svrha obrade podataka: korištenje Usluga od strane korisnika, upravljanje i poboljšanje online mjesta, online oglašavanje s obzirom na ponašanje potrošača, zaštita poslovanja i poslovnih interesa, komuniciranje s poslovnim savjetnicima i pravnim zastupnicima, dijeljenje osobnih podataka s trećim stranama.
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: odmah nakon korištenja
 
Pravni temelj za obradu podataka:
 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.
 • Zakon o obveznim odnosima,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o elektroničkoj trgovini,
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,
 • Zakon o računovodstvu
 
Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Usporedba cijena proizvoda koji se prodaju putem internetske prodaje.
Naziv: jeftinije.hr (sMind d.o.o.)
 Adresa: Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, Hrvatska
 E-mail: info@jeftinije.hr
 Tel: +386 828 03559
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci
 
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci
 
Svrha obrade podataka: Svrha obrade podataka: korištenje Usluga od strane korisnika, upravljanje i poboljšanje online mjesta, online oglašavanje s obzirom na ponašanje potrošača, zaštita poslovanja i poslovnih interesa, komuniciranje s poslovnim savjetnicima i pravnim zastupnicima, dijeljenje osobnih podataka s trećim strankama.
 
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: odmah nakon korištenja
 
Pravni temelj za obradu podataka:
 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.
 • Zakon o obveznim odnosima,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o elektroničkoj trgovini,
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,
 • Zakon o računovodstvu
 
 
Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Domain hosting i web hosting.
Naziv: Orbis d.o.o.
Adresa: B. Radića 90, 42000 Varaždin, Hrvatska
E-mail: info@orbis.hr
Tel: + 386 828 (0)42 260 824
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci
 Svrha obrade podataka: održavanje internetske stranice
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: nakon šest mjeseci
 
Pravni temelj za obradu podataka:
 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.
 • Zakon o obveznim odnosima,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o elektroničkoj trgovini,
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,
 • Zakon o računovodstvu
 
Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 
 
Računovodstvene usluge.
 
Naziv: Finansing d.o.o.
 Adresa: Ulica k. A. Stepinca 17, 31000 Osijek, Hrvatska
 E-mail: info@finansing.hr
 Tel: +386 (0)31 214 792
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci, podatci za dostavu
 
Vlasnici podataka koji se obrađuju: svi kupci
 Svrha obrade podataka: vođenje knjigovodstva i računovodstva
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: nakon isteka zakonskog roka za čuvanje računovodstvene dokumentacije
 
Pravni temelj za obradu podataka:
 • Zakon o obveznim odnosima,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o elektroničkoj trgovini,
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost,
 • Zakon o računovodstvu
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.


Djelatnosti koje obavljaju obrađivači podataka: 


Provođenje autorizacije i naplata kreditnih kartica


 Naziv: WSPay - Web studio d.o.o.
 Adresa: Ćićarijska ulica10, 51000 Rijeka, Hrvatska
 E-mail: wspay@wspay.info
 Tel: +385 (0)51 269 131
 
Vrsta obrađenih podataka: identifikacijski podatci, kontakt podatci
 
Vlasnici podataka koji se obrađuju: neki kupci
Svrha obrade podataka: naplata kreditnih kartica 
Vrijeme obrade podataka i njihovo brisanje: nakon isteka zakonskog roka za čuvanje odnosne dokumentacije
 
Pravni temelj za obradu podataka:
 • Zakon o obveznim odnosima,
 • Zakon o zaštiti potrošača,
 • Zakon o elektroničkoj trgovini,
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te ostalih primjenjivih propisa nacionslnog i EU zakonodavstva.


WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

WSPay osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.